FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (2024)

 • Stap in 2 minuten over
 • Maak eenvoudig gebruik van onze opzegservice
 • 14 dagen bedenktijd

Aanmelden

 • Polisdetails|

Polisdetails

Voordelen
 • FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (2) - Verzekering is direct opzegbaar
 • FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (3) - Volledige aanschafwaarde tot en met 36 maanden na aanschaf
 • FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (4) - Geen extra eigen risico jeugdige bestuurders bij casco schaden.
 • FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (5) - Geen eigen risico bij volledig casco-dekking-schaden bij aangesloten schadeherstellers.
 • FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (6) - Volledige nieuwwaarde t/m 36 maanden na afgifte kentekenbewijs deel 1
 • FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (7) - Ruime vergoeding audio-apparatuur.
 • FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (8) - Ruime vergoeding accessoires zoals bijvoorbeeld licht metalen velgen, trekhaak enz.
 • FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (9) - Geen beperking van plaats ongeval bij sistercar.
Nadelen
 • FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (10) - Geen vergoeding indien ruitschade niet door een aangesloten ruitschadeherstelbedrijf wordt uitgevoerd.

Schaden
Details

Letselschade

€ 6.500.000,00 per gebeurtenis

Materiele schade

€ 2.500.000,00 per gebeurtenis

Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (11)

Schade aan vervoerde zaken van passagiers

gedekt zijn persoonlijke bezittingen en max € 250,00 voor eigen bagage

Schade aan vervoerde zaken van derden

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (12)

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (13)

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (14)

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (15)

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (16)

Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (17)

Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door

geen beperking

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (18)

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (19)

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (20)

Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (21)

Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door

geen beperking

Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag)

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (22)

Diefstal/joyriding/verduistering/braak

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (23)

Ruitbreuk (autoruiten, panorama- en zonnedak)

gedekt m.u.v. panoramadak en zonnedak inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig

Storm/natuurrampen

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (24)

Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (25)

Botsing met dieren: gevolgschade

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (26)

Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (27)

Kwaadwillige beschadiging door anderen

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (28)

Relletjes

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (29)

Schade tijdens transport per vrachtwagen

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (30)

Schade tijdens transport per trein

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (31)

Schade tijdens transport per boot

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (32)

Schade tijdens transport per vliegtuig

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (33)

Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (34)

Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil)

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (35)

Gratis meeverzekerd
Details

Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem

volledig gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur

volledig gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp.

volledig gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon

volledig gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, overige

volledig gratis meeverzekerd

Losse specifieke toebehoren

volledig gratis meeverzekerd

Compact Discs en cassettes

volledig gratis meeverzekerd

Vergoeding accessoires
Details

Toevoegingen, beveiligingssysteem

geen maximum

Toevoegingen, audioapparatuur

geen maximum

Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur

geen maximum

Toevoegingen, autotelefoon

geen maximum

Toevoegingen, overige

geen maximum

Compact Discs en cassettes

geen maximum

Borgstelling
Details

€100.000,00

Tijdelijk vervangend voertuig
Details

Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig

WA + casco-dekking gedurende onderhoud of reparatie mits gelijkwaardig motorrijtuig, max 30 dagen

Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten

max € 35,00 per dag, max 20 dagen of max 20 dagen indien vervangende auto geregeld door maatschappij

Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten

geen

Uitsluitingen
Details

Als onder invloed van alcohol e.d.

uitgesloten

Carpooling

niet uitgesloten

Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld

niet uitgesloten

Nieuwwaarderegeling
Details

Polis kent nieuwwaarderegeling

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (36)

Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is

ja indien auto bij aanschaf maximaal 6 maanden oud en maximaal 1.000 kilometer gereden

Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (37)

Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (38)

Geldt als nieuwwaarde tot en met

€ 130.000,00 inclusief btw, boven € 130.000,00 dan dagwaarde vermeerderd met 10% tot max nieuwwaarde

Geldt als motorrijtuig niet ouder dan

36 maanden

Geldt bij totaaldiefstal

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (39)

Geldt bij technisch totaalverlies

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (40)

Geldt bij te repareren schade indien

herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de dagwaarde onmiddellijk voor de schade

Deel van de maand wordt

geen afschrijving

Aantal maanden afschrijvingsregeling

geen afschrijving

Vergoeding van de nieuwwaarde

laatst bekende cataloguswaarde inclusief waarde accessoires, tevens vergoeding van gebruikelijke afleveringskosten

Volledige nieuwwaarde tot en met

36 maanden

Bedrag eerste schijf

geen

Afschrijving eerste schijf

geen

Afschrijving over de rest

geen

Afschrijving m.i.v.

geen

Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers

geen

Aanschafwaarderegeling
Details

Kent deze polis een aanschafwaarderegeling

ja indien aangeschaft bij officiele dealer of Bovag erkend bedrijf en volgens de (originele) aankoopnota of bankafschrift

Geldt als aanschafwaarde tot en met

aanschafwaarde tot € 130.000,00 inclusief btw, boven € 130.000,00 dan dagwaarde vermeerderd met 10% tot max aanschafwaarde

Geldt als occasion niet ouder dan

geen maximumleeftijd

Volledige aanschafwaarde tot en met

36 maanden na aanschaf

Afschrijvingsregeling

geen

Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion

geen

Gelijkwaardige autoregeling
Details

Waardebepaling dagwaarde/vervangingswaarde

dagwaarde volgens door maatschappij aangestelde expert, bij oude schades die niet geclaimd zijn wordt 50% van de herstelkosten daarvan van de waarde afgetrokken (ipv 100%)

Beveiliging
Details

Cataloguswaarde hoger dan €75.000,00 en jonger dan 5 jaar:-CCV goedgekeurd Voertuigvolgsysteem-CCV goedgekeurd Terugvindsysteem of- LoJack peilzender.

Eigen risico
Details

Eigen risico WA

€ 0,00

Standaard eigen risico beperkt casco

€ 0,00

Eigen risico beperkt casco afkoopbaar

geen eigen risico

Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf

€ 0,00

Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf

€ 150,00

Vervanging ruit door ander bedrijf

geen vergoeding

Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven

FOCWA of BOVAG

Standaard eigen risico casco

€ 0,00

Eigen risico casco afkoopbaar

geen eigen risico

Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen acceptatie

Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 0,00

Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen acceptatie

Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 0,00

Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd

geen acceptatie

Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd

€ 0,00

Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd

€ 0,00

Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet

€ 0,00

Kwaadwillige beschadiging

€ 0,00

Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (41)

Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (42)

Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan

geen extra eigen risico

Extra jongeren-eigen-risico bedraagt

geen extra eigen risico

Extra jongeren-eigen-risico geldt

geen extra eigen risico

Herstelbedrijven
Details

Aangesloten schadeherstelbedrijven

Achmea

Vergoeding bij reparatie elders

100%, wel extra eigen risico van € 600,00

Expertise noodzakelijk

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (43)

Gratis vervangend voertuig bij reparatie

gedurende reparatieperiode, max 30 dagen

Beperking aan gebruik vervangende auto

geen

Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk)

€ 0,00

Reparaties zonder expert
Details

Reparatie tot en met

geen maximum

Noodreparatie tot en met

geen maximum

Schade invloed op de BM-trede
Details

Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot

12 maanden na betaling

Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen

geen invloed

Hulpverlening

geen invloed

Overige WA-dekking-schaden

terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed

Totaaldiefstal

geen invloed

Diefstal/joyriding/braak

geen invloed

Gevolgschade bij aanrijding met dieren

terugval

Kwaadwillige beschadiging

terugval

Overige beperkt casco-dekking-schaden

geen invloed

Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek

niet van toepassing

Overige volledig casco-dekking-schaden

terugval

No-claim garantie
Details

Opbouw BM na schade

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (44)

Terugval na schade

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (45)

Pechhulp binnenland
Details

Hulpverleningsinstantie

FBTO Alarmservice

Telefoonnummer

058-2345600

Hulpverlening in geval van ongeval

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (46)

Hulpverlening in geval van brand

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (47)

Hulpverlening in geval van diefstal

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (48)

Hulpverlening in geval van mechanische storing

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (49)

Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (50)

Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (51)

Hulpverlening in geval van ander onheil

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (52)

Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (53)

Vervoer beschadigde voertuig

naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland

Vervoer in-, opzittenden naar huis

per taxi naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland

Vervangende auto/motor

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (54)

Pechhulp buitenland
Details

Hulpverleningsinstantie

FBTO Alarmservice

Telefoonnummer

058-2345650

Hulpverlening in geval van ongeval

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (55)

Hulpverlening in geval van brand

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (56)

Hulpverlening in geval van diefstal

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (57)

Hulpverlening in geval van mechanische storing

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (58)

Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (59)

Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (60)

Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (61)

Hulpverlening in geval van ander onheil

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (62)

Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (63)

Toezending onderdelen bij mechanische storing

max € 200,00 als niet binnen 48 uur repareerbaar

Vervoer naar reparatie-inrichting

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (64)

Invoer en vernietiging wrak

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (65)

Hotelkosten

gedekt, max € 75,00 per persoon

Vervangend motorrijtuig

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (66)

Kosten telecommunicatie

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (67)

Vervangende bestuurder

gedekt in overleg met maatschappij

Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen

48 uur

Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (68)

Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (69)

Vervoer inzittenden naar huis

gedekt op basis van treinkosten (2e klasse) en vervoer per taxi van en naar dichtstbijzijnde treinstation, indien reparatie niet mogelijk binnen 48 uur

Opzegging en premierestitutie
Details

Opzegtermijn

dagelijks opzegbaar, geen minimale looptijd

Restitutie bij ritmonitoring

geen restitutie

Verlies feitelijke macht door totaalverlies

restitutie

Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht

restitutie

Stalling van voertuig in het buitenland

restitutie

Bij overlijden verzekeringnemer

restitutie

Bij emigratie verzekeringnemer

restitutie

Reservering niet verbruikte premie bij opschorting

niet van toepassing

FBTO - FBTO 36 maanden aanschafwaardegarantie WA + volledig casco (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 5923

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.